— Informace o pojištění  —

Pojištění zprostředkováváváme od společnosti :

- Allianz pojišťovna a,s, IČO: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín, IČO: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín

Pro naše zájezdy nabízíme možnost uzavření pojištění :

  • Cestovní pojištění
  • Pojištění storno poplatků
  • Kompletní pojištění: Cestovní pojištění + pojištění storno poplatků

V případě, že si od nás chcete nechat zprostředkovat pojištění, pojistná smlouva je samostatnou smlouvou nezávislou na smlouvě o zájezdu, pojistitelem je Allianz pojišťovna nebo pojišťovna Slavia.

Allianz pojišťovna 

Informační dokument o pojistném produktu

Pojistné podmínky