— Informace o pojištění  —

Pojištění zprostředkováváváme od společnosti  Allianz pojišťovna a,s.

IČO: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín


Pro naše zájezdy nabízíme možnost uzavření pojištění :

  • Cestovní pojištění: Léčebné výlohy v zahraničí bez limitu pojistného plnění, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
  • Pojištění storno poplatků
  • Kompletní pojištění: Cestovní pojištění + pojištění storno poplatk

V případě, že si od nás chcete nechat zprostředkovat pojištění, pojistná smlouva je samostatnou smlouvou nezávislou na smlouvě o zájezdu, pojistitelem je Allianz pojišťovna 

Informační dokument o pojistném produktu

Pojistné podmínky