Lektoři 5 -ti denní retreat zaměřený na osobní rozvoj Body and Mind

Ashtanga Yoga Therapy & Ayurveda Marma masáže


Simona Lomi Hořčičková - Jóga terapie, osobní rozvoj, meditace

Dlouhodobě se věnuji tradiční józe, meditacím a tantře. Zabývám se celostním osobním rozvojem a výukou jógy na individuální i skupinové bázi práce s klienty. Kombinuji tradiční jógové postupy se současnými, ale i tradičními psychologicko-fyziologickými technikami práce s tělem i duší člověka. Stále hlouběji se do mé práce promítá tantrický náhled na svět a práce s energiemi a především práce s myslí, tak aby bylo dosaženo kvalitního a smysluplného života.

Ashtanga yoga therapy

Jógu učím a předávám tak, jak ji sama vnitřně prožívám a vnímám. Snažím se zprostředkovat možnost nahlédnout do hlubších vrstev praxe jógy všem, bez rozdílu jejich věku, pokročilosti či fyzických možností. Díky systematické dlouhodobé praxi se mě samotné otevřeli brány poznání sebe sama. Vnímám, jako velký dar, že je mi je umožněno na cestu za sebepoznáním vzít i své studenty a klienty.

V tradiční formě Ashtanga jógy přistupuje učitel ke každému individuálně a systematicky se učíte nebo prohlubujete svou praxi dle svých fyzických, popřípadě psychických možností. Své lekce propojuji s různými technikami od tantra jógy po restorativní přístup. Hlavní důraz pak kladu na zasvěcení do meditací, ať již z pohledu jejich duchovní podstaty ale i z pohledu jejich hlubšího pochopení pro náš každodenní život či sebe léčení.

Cílem mých lekcí je, aby pro Vás byla jóga terapií nejen pro Vaše tělo, ale především pro Vaši duši. Díky praxi Ashtanga jógy ve všech jejích osmi stupních, se postupně naučíte ovládat svou mysl a posílíte svou vůli. Odměnou Vám pak bude pozvolné pronikání do hlubších vrstev sebe sama. Vynaložené úsilí vám přinese ustálenou spokojenost a radost ze života, upevněné fyzické zdraví a znovunalezenou vnitřní sílu.

Osobní rozvoj

Pobyty, které pořádám nejsou jen zajímavou dovolenou s jógou, ale retreatem zaměřeným na celostí přístup osobního rozvoje. Program je sestaven motivačně. Nikdo není nucen na sobě pracovat, můžete si opravdu přijet jen odpočinout. Retreat je koncipován tak, aby Vás však dostatečně motivoval k hlubší práci a to zážitkovou formou postavenou na přímé zkušenosti. Mým cílem je, aby každý z Vás dosáhl vnitřního pochopení ve všech rovinách vašeho bytí. Zprostředkuji Vám tradiční jógu, tantru, védské učení, meditační techniky a práci s energií formou uchopitelnou pro moderního člověka. 


Alena Miklušová - Ájurvéda, jógová terapie

Každý z nás je jedinečný. Svou jedinečnost si však musíme nejprve uvědomit a zažít. Čím dříve ji objevíme a naučíme se sami se sebou pracovat, tím rychleji se stane náš život šťastnější a neuvěřitelně bohatší. Sport, aktivní pohyb a dobré jídlo je mou celoživotní vášní. Jsem dlouholetou praktikantkou, studentkou a lektorkou ashtanga yogy v tradičním pojetí dle učení Sri K. Pattabhi Joise. Během studia v Indii, na FTVS - Jógová terapie a v Hlavici - Jóga v širších souvislostech jsem se seznámila s ájurvédou a postupně začala objevovat hlubší souvislosti prostřednictvím její praktické, logické a léčivé síly. Jóga i ájurvéda vychází z védské tradice a jsou obě jako sestry až neuvěřitelně provázané a nadčasové. Oslovily mne natolik, že se jim plně věnuji v profesním životě. V současnosti jsem studentkou ájurvédské gurukuly se zaměřením na výživu a životní styl.


Marcela Magdaléna Masopustová - Masáže

Vnitřní síla, ticho a dotek: tři pilíře o něž se ve své praxi i životě opírám. Od mala mě život vedl a já mu věřila, formovalo mě vědomí energie, kterou kolem sebe cítím. Postupně objevovaný život ve mně samotné, držel mě dlouho v dětské zvídavosti, až v dospělých letech mé osobní prožitky a zkušenosti začalo ještě více formovat a přesněji definovat cílené učení se. Pro svůj rozvoj vnímání lidského těla a jeho energetického systému, nejvíce dnes čerpám z moudrosti indické ájurvédy odkud i Marma body vzešly. A právě proto, že ty nejvíce mapují centra vnímání mého vlastního těla, dává mi to smysl. Velmi si vážím setkání a možnosti absolvovat seminář Deepaka Chopry, jednoho z předních učitelů celostní medicíny a světově uznávaného lékaře. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" mají pro mě více obsahu než učebnice základní školy. Díky těmto slovům vznikly i mé semináře, kde se snažím předávat, jak pečovat o své duševní a tím fyzické zdraví. Vzešly z mé osobní praxe, s oporou o energetické trasy těla, jeho posvátné body a víry v jeho moudrost. Z mého dalšího učení inspirovaného Emílií Conrad a zkoumání univerza (Kontinuum movements). Učení, jež mi pomohlo mé osobní vjemy v ještě jemnějších vrstvách zvědomit. Vlastně dnes jsem zase o to více šťastnější, když vím, že nic nevím, že stejně tak jak žijeme i učíme se ve vrstvách. V každém případě mým největším učitelem nadále zůstává příroda sama a stejně tak můj vnitřní svět. Pro tento víkend nabízím terapii dotekem - s ohledem k jeho přirozené energii a jedinečnosti. Znalostí posvátných bodů, z nichž nejedno učení vychází a především s úctou k fyzickému i duševnímu tělu. Mohu říci, že pečuji se stejnou láskou o každé tělo, jako mé vlastní. Plným nasloucháním v nejjemnějších vrstvách s vírou a nasloucháním jeho moudrosti.